Club de billard anglais des
Goos Pool

Agenda

Goos Pool 4 vs Cobras

20 h 00

Le Cheval Blanc vs Goos Pool 2

20 h 00

Suricates 1 vs Goos Pool 4

20 h 00

Suricates 2 vs Goos Pool 2

20 h 00

La Marmotte vs Goos Pool 2

20 h 00

Goos Pool 4 vs Deep Peur Pool

20 h 00

Goos Pool 5 vs Bad Boys 2

15 h 00